Raport bieżący nr 13/2019

Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25 marca 2019 roku, do momentu ogłoszenia przerwy.