Raport bieżący nr 13/2016

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 12 kwietnia 2016 roku oraz projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 kwietnia 2016 roku.