Raport bieżący nr 12/2019

Żądanie ORLEN Projekt S.A. o ustanowienie zabezpieczenia zgodnie z art. 649 [1] Kodeksu cywilnego w ramach inwestycji „FUTURE” oraz wezwanie do zapłaty pozostałego do rozliczenia wynagrodzenia – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie porozumienia dotyczącego warunków  uruchomienia drugiej transzy kredytu inwestycyjnego.