Raport bieżący nr 12/2016

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015