Raport bieżący nr 12/2014

Wprowadzenie do obrotu akcji oraz ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych