Raport bieżący nr 11/2024

Informacja na temat szacunkowych wyników finansowych Spółki za pierwszy kwartał 2024 roku.