Raport bieżący nr 11/2023

Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2023 r.