Raport bieżący nr 11/2022

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.