Raport bieżący nr 11/2019

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni Polwax S.A. zwołane na dzień 25 marca 2019 roku.