Raport bieżący nr 11/2016

Informacja o zakupie produktów o wartości umowy znaczącej.