Raport bieżący nr 1/2018

Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki przyjętych przez NWZA.