Raport bieżący nr 1/2016

Informacja o sprzedaży produktów o wartości umowy znaczącej.