Rok 2019

Powrót do listy

Raport bieżący nr 52/2019

Odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją Inwestycji FUTURE oraz rozpoczęcie procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.


Powrót do listy