Rok 2019

Powrót do listy

Raport bieżący nr 48/2019

Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku ziemnego stanowiącego odpad niebezpieczny, powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach.


Powrót do listy