Rok 2019

Powrót do listy

Raport bieżący nr 35/2019

Szacunkowe, wstępne koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach.


Powrót do listy