Strategia Spółki

Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 31.01.2020r.