Raport bieżący nr 9/2023

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.