Raport bieżący nr 9/2021

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.