Raport bieżący nr 9/2017

Realizacja inwestycji strategicznej – umowa z Głównym Realizatorem Inwestycji