Raport bieżący nr 8/2022

Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.