Raport bieżący nr 71/2019

Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy.