Raport bieżący nr 7/2018

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za pierwszy kwartał 2018r.