Raport bieżący nr 67/2019

Czasowe wstrzymanie prac prospektowych