Raport bieżący nr 61/2019

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.