Raport bieżący nr 6/2023

Podpisanie aneksu nr 18 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.