Raport bieżący nr 6/2021

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C