Raport bieżący nr 6/2015

Informacja o zakupie surowca o wartości umowy znaczącej