Raport bieżący nr 58/2019

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.