Raport bieżący nr 55/2019

Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce