Raport bieżący nr 54/2019

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.