Raport bieżący nr 53/2019

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.