Raport bieżący nr 52/2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.