Raport bieżący nr 5/2023

Szacunki wyników Polwax S.A. za 2022 rok.