Raport bieżący nr 5/2022

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.