Raport bieżący nr 5/2015

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. w 2014 roku