Raport bieżący nr 49/2019

Szacunki wyników finansowych spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2019.