Raport bieżący nr 48/2020

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.