Raport bieżący nr 47/2020

Komunikat Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii E