Raport bieżący nr 47/2019

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.