Raport bieżący nr 44/2020

Zawiadomienie od akcjonariusza – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Polwax S.A.