Raport bieżący nr 4/2018

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Polwax S.A. tekstu jednolitego Statutu.