Raport bieżący nr 4/2015

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2015 w ramach obowiązującej umowy znaczącej