Raport bieżący nr 39/2020

Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii E