Raport bieżący nr 38/2016

Zamówienie znaczącej ilości surowca.