Raport bieżący nr 37/2020

Warunkowa rejestracja praw do akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.