Raport bieżący nr 35/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.