Raport bieżący nr 34/2016

Zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych  Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.10.2016 roku.