Raport bieżący nr 33/2020

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.