Raport bieżący nr 33/2016

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. w dniu 27 października 2016 roku.