Raport bieżący nr 32/2020

Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.